Kista Park - Scius

 

Uppdrag 1

Förstudie av helt nytt koncept kallat Kista Park där Fastighetsägaren skulle uppdatera hela fastigheten. Förstudien bestod av affärsmöjligheter, marknadsanalys, ekonomi, dimensionering och hyresförmåga samt gränsdragningsfrågor.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »