Karolinska Institutet - Aula Medica och Biomedicum

 

 

Uppdrag 1
Enkel förstudie för att fastställa grundförutsättningar, såsom dimensionering och placering, för restaurang och café i Biomedicum. Projektet är fortfarande på planeringsstadie och byggnaden, som kommer att vara inflyttningsbar först år 2018, beräknas utgöra arbetsplats för 1 600 personer. 2011

Uppdrag 2
Förstudie för att fastställa behov, krav, dimensionering, funktionalitet och ekonomiska förutsättningar för planerad restaurangverksamheten i Aulan. Verksamheten inkluderar lunchrestaurang, café, service till konferensavdelningen inklusive hörsal för 1000 personer och representationsmatsal. 2012.

Uppdrag 3
Utredning tillsammans med storköksarkitekt för att säkerställa funktionalitet och dimensionering av caféverksamhet i Biomedicum. 2012

Uppdrag 4
Upphandling av restauratör till Aulan. Upphandlingen omfattades av LOU och utvärderingen gjordes i två delar. Del 1 fokuserade på kvalitén i utbud och service, utveckling av verksamheten samt besök på referensenhet. Del 2 genomfördes som en matlagningstävling, med samma regler som på Årets Kock. Juryn bestod av företrädare för KI och svenska kockeliten. 2012-2013

Uppdrag 5
Stöd till KI:s inköpsorganisation vid upphandling av betalsystem och upphandling av extern cateringleverantör, som komplement till befintliga restauratörer. 2013

Uppdrag 6
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten i Aula Medica, Solna, både med avseende på ekonomi och kvalitet. Mallen utgör även grund för kommande års budget. 2013

Uppdrag 7
Löpande rådgivning i etableringen av verksamheten och upprättande av arbetsrutiner i samarbetet mellan restauratören och arbetsgivaren. 2013-17

Uppdrag 8

Upphandling av restauratör till Aula Medica och Biomedicum. Upphandlingen omfattades av LUK och utvärderingen gjordes i två delar. Del 1 bestod av intresseanmälan med ett antal ska-krav. Del 2 bestod mer av bör-krav där anbudsgivaren fick beskriva påtänkt kvalitet, prisbild, ekonomi och utbud. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »