JM

Uppdrag 1 - Förstudie (2020)

JM ska bygga nytt huvudkontor vid Karlbergskanalen i Solna.

Attendas uppdrag bestod i att genomlysa huruvida det var möjligt att välkomna allmänheten till restaurangverksamheten utan att stöta bort anställda i fastigheten.

Attenda tillsammans med arkitekt från DinellJohansson gav förslag på logistik och funktion för entréplan inbegripet entréhall inkl. reception, ljusgård, restaurang samt caféytor.

Utöver ovanstående genomlystes restaurangverksamhetens förutsättningar och möjligheter, restaurangverksamhetens möjliga ekonomi, avtalsformer, hållbarhet för restaurangenverksamheten, samarbetet mellan uppdragsgivare och Restauratör, ljud- och vibrationsmiljöer, olika typer av restauratörsprofiler, olika åtgärder för att säkerställa drift och underhåll av köksmaskinparken samt verksamhetens digitala betalningsflöden.

Alla beslut som måste tas för att gå vidare i processen sammanställdes i en checklista för uppdragsgivaren. Attendas rekommendationer hjälper uppdragsgivaren att ta beslut i checklistan. 

 

Uppdrag 2 Rekrytering

Attenda fick uppdraget att rekrytera restauratör till nuvarande HK JM i Frösunda. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »