Jernhusen

Jernhusen - Logga

 

Uppdrag 1 - Förstudie (hösten 2021)

Uppdraget var att på Malmö Centralstation ta ett övergripande omtag av food courten och tillsammans med de vakanta ytorna som angränsar, utveckla konceptet F&B. B. la. gjordes analyser av flöden, ventilationskapacitet, marknad, skyltning och ekonomi. 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »