IOGT-NTO

 

Uppdrag 1

Förstudie med syfte att värdera behovet av intern personalrestaurang. Studien omfattade behovsinventering, ekonomisk analys och sammanställning av tillgängliga handlingsalternativ inklusive ekonomiska konsekvenser. 2004.

Uppdrag 2

Förstudie/rekrytering, som en konsekvens av förändringar inom IOGT-NTO, i vilken Attenda hjälpte till med etableringen av ett nytt måltidssystem. Etableringen föregicks av en klarläggande förstudie. 2008.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »