Humlegården

 

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att belysa ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna samt placering i fastigheten för restaurangverksamhet i Stora Blå, en kontorsfastighet på ca 40 000 kvm i Solna. 2008

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör till Stora Blå med tydligt fokus på kvalitet, då Humlegården såg sambandet mellan nöjda hyresgäster, låg vakansgrad och ett högkvalitativt serviceutbud, där restaurangen utgjorde en viktig parameter. Upphandlingen genomfördes med fyra noggrant utvalda restaurangföretag med vilka Attenda hade en ständigt pågående dialog, vilket gjorde att processen blev mer snarlik en rekrytering än en traditionell upphandling. 2009

Uppdrag 3
Lunchrestaurang i Solna Strand, där Attenda var Humlegården behjälplig med att snabbt rekrytera in ny restauratör. Attenda fastställde förutsättningar, hyresnivå skrev avtalsförslag och presenterade lämplig restauratör med vilken Humlegården tecknade avtal. 2010

Uppdrag 4
Förstudie på restaurangverksamheten i större kontorsfastighet, Solna Strand. Förslag lämnat på utformning av restaurangen, utbud och kvalitetsnivåer samt avtalsformer. 2014

Uppdrag 5
Upphandling av restauratör till ovanstående fastighet. Humlegården och hyresgästen ställde stora krav på en höjd kvalitetsnivån, vilket bl.a. möjliggjordes genom en omfattande ombyggnation. I vinnande anbud ingick Andreas Hedlund (Årets Kock 2002) som en av tre delägare. 2014

Uppdrag 6

Förstudie av påtänkt restaurangverksamhet i fastigheten Grow - Solna Strand. Förstudien presenterade ett koncept med högt hållbarhetsfokus där kunden väger sin mat. Syftet med Restaurangverksamheten var att komplettera områdets matutbud. Stort antal intervjuer genomfördes likväl som en grundlig marknadsgenomlysning av områdets behov och kapacitet.2017

Uppdrag 7

Rekrytering av restauratör genomfördes där branschens intresse var stort för både konceptet och området. Attenda skrev objektsbeskrivning och avtalsutkast och var ansvarig kontakt genom hela anbudsprocessen.

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »