HQ Bank

Uppdrag 1

Förstudie och upphandling av restauratör till HQ Banks interna representationsrestaurang. Stort fokus på kvalité samt samarbetsformerna mellan restauratör och HQ Banks egen serviceorganisation. 2010

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »