Hemsö Fastighets AB

logga hemsö

Uppdrag 1
Förstudie serviceverksamheten i Novum. Novum är ett 60 000 kvm stort medicintekniskt centrum i nära anslutning till Huddinge sjukhus. Trots sin storlek är fastigheten tämligen anonym och interaktionen mellan de hyresgäster som finns i fastigheten är i det närmaste obefintliga. Hemsös ambition är att öppna upp fastigheten, skapa naturliga mötesplatser, öka interaktionen och etablera ett serviceutbud som stödjer dessa ambitioner. Dessutom ska serviceverksamheten bidra till att öka fastighetens varumärke och attraktionskraft samt ge nöjda hyresgäster. 2015

Uppdrag 2
Förstudie av serviceverksamheten i Tegen, Solna, Syftet med förstudien var att utvärdera den nuvarande serviceverksamheten samt fastställa dess funktion som mötesplats, affärsmöjligheter, tänkbara koncept, omfattning, kvalitetsinriktning och ekonomiska förutsättningar. Stort fokus låg även på den befintliga konferensverksamheten och möjligheterna att utveckla verksamheten alternativt konsekvenserna av en avveckling. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »