Helsingborg stad - Helsingborg Arena & Scen AB

 

 

Helsingborg Arena & Scen (”HASAB”) är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus, Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, utomhusarenan Grytan samt Evenemangsenheten.

De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. HASAB ägs av Helsingborgs stad.

 

Uppdrag 1 - Förstudie (2020)

Attenda har fått uppdraget att belysa restaurangverksamheterna på Helsingborg Arena (”Arenan”), Helsingborg Stadsteater (”Stadsteatern”) samt Helsingborg Konserthus (”Konserthuset”), vilka benämns som ”Kulturhusen”.

P g a Coronapandemin går kulturella verksamheter på sparlåga, vilket har fått stora konsekvenser för Kulturhusens restaurangverksamheter. Idag drivs Arenans restaurangverksamhet av extern restauratör, medan Stadsteatern och Konserthuset hanterar sin egen pausförtäring.

HASAB önskar uppgradera helhetsupplevelsen för sina besökare och genomlyser därför sitt serviceutbud inkl. restaurangverksamheten som idag är otillräcklig.

Då alla Kulturhusen är starkt beroende av god förtäringsservice, har HASAB nu börjat utröna om det går att driva restaurangverksamheterna i egen regi alternativt upphandla en eller flera restauratör/er med tydliga riktlinjer stipulerade i ett uppdragsavtal.

Ett annat skäl till HASAB:s genomlysning, är att nya ägardirektiv betonar vikten av en allt mer självfinansierad verksamhet, vilket bety-der att HASAB kommer att behöva få in mer intäkter i framtiden.

Som en del i att uppnå och spegla HASAB:s syfte och målsättning med restaurangverksamheterna, har HASAB valt, med Attendas hjälp, att se över restaurangverksamheterna och belysa dess omfattning, kapacitet, marknad, utbud, logistik, funktion, ekonomiska förutsättningar samt tänkbara avtalsupplägg inkl. att driva i egen regi.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »