Handelsbanken

 

 

Uppdrag 1
Upphandling av restauratör till Svenska Handelsbankens administrativa kontor på Gärdet i Stockholm, omfattande personalrestaurang, intern catering samt övrig måltidsservice till totalt fyra fastigheter och ca 1000 anställda. 2004

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör till Handelsbanken Liv/SPPs kontor på Torsgatan i Stockholm. Upphandlingen omfattande drift av personalrestaurang, intern catering samt övrig måltidsservice till Handelsbanken Liv/SPPs ca 1100 anställda. 2005

Uppdrag 3
Ekonomisk analys och bedömning av hyresförmåga i restaurangverksamheten på Torsgatan, då stora förändringar skett i avtal och ekonomiska förutsättningar sedan föregående upphandling. Attenda presenterar alternativa affärsupplägg, konsekvensanalys och budgetförslag. 2011

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »