FastPartner

 

logga fastpartner

Uppdrag 1
Förstudie omfattande ekonomiska förutsättningar och hyresgästers behov av restaurangtjänster i ett företagsområde. Vidare hanterades frågor avseende besittningsrätt samt analys av avtal och affärsmöjligheter. 2004.

Uppdrag 2
Rekrytering av restauratör till FastPartners fastighet i Lunda företagsområde. Upphandlingen omfattade drift av restaurang med inriktning på affärsmöten, lunchrepresentation och catering. 2005.

Uppdrag 3
Stöd i samband med rättsprocess gällande besittningsrätten. Attendas uppdrag bestod i att bedöma och jämföra funktionalitet samt affärsmöjligheter, mellan ursprunglig restauranglokal och den ersättningslokal som Fastpartner erbjudit restauratören. 2014-15

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »