Fabege

Logga Fabege

Uppdrag 1

Förstudie avseende restaurang-, konferens- och festvåningsverksamheten i WennerGren Center. Attendas uppdrag inkluderade analys av nuvarande ekonomi, hyresförmåga och utvecklingsmöjligheter. 2011

Uppdrag 2 - Förstudie (2022)

Syftet med förstudien var att övergripande beskriva ett restaurangkoncept för den nya restaurangverksamheten i fastigheten Regulatorn 3, Elektronvägen 4, Flemingsberg. En verksamhet som uppfyller kommande förtärings- och sociala behov och därtill ger stöd till Fabege vid visningar för presumtiva hyresgäster.

I förstudien ingår förslag på hur lokalerna bäst kan nyttjas, hur möblering, logistik bör se ut och passande Restauratörsprofil, för bästa gästupplevelse.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »