Fabege

Logga Fabege

Uppdrag 1 - Förstudie (2011)

Förstudie avseende restaurang-, konferens- och festvåningsverksamheten i WennerGren Center. Attendas uppdrag inkluderade analys av nuvarande ekonomi, hyresförmåga och utvecklingsmöjligheter. 

Uppdrag 2 - Förstudie (2022)

Syftet med förstudien var att övergripande beskriva ett restaurangkoncept för den nya restaurangverksamheten i fastigheten Regulatorn 3, Elektronvägen 4, Flemingsberg. En verksamhet som uppfyller kommande förtärings- och sociala behov och därtill ger stöd till Fabege vid visningar för presumtiva hyresgäster.

I förstudien ingår förslag på hur lokalerna bäst kan nyttjas, hur möblering, logistik bör se ut och passande Restauratörsprofil, för bästa gästupplevelse.

Uppdrag 3 - Förstudie (2023)

Syftet med förstudien var att genomlysa möjligheten att fortsätta med restaurangdrift eller inte i lokal, Solna, Råsunda. Anledning är att dåvarande restaurangverksamhet haft svårigheter med att få lönsamhet. Det har blivit dags att ta beslut om fortsatt Verksamhet med annan Restauratör eller ändrad inriktning i Lokalen.
Fabege anlitade  Attenda för att få hjälp med att utröna lämpliga möjligheter för Verksamheten och/eller Lokalen.

Uppdrag 4 - Förstudie (2023)

Alfa Laval ska flytta in i nya lokaler i Flemingsbergsdalen under 2025. Alfa Laval har beslutat att ej vara hyresvärd åt kommande restaurangverksamhet. Dock kommer restaurangverksamheten vara en viktig del i serviceutbudet åt framförallt Alfa Laval, men även för Fabege som håller på att utveckla området. Som en del i att uppnå och spegla Fabeges likväl som Alfa Lavals syfte och målsättning med restaurangverksamheten, har Fabege valt, med Attendas hjälp, att se över restaurangverksamheten och belysa dess omfattning, kapacitet, marknad, utbud, logistik, ekonomiska förutsättningar och tänkbara avtalsupplägg samt funktion som serviceenhet gentemot både interna och externa besökare.

Uppdrag 5 - Förstudie (2024)

Fastigheten Påsen 1 som ligger i Hammarby sjöstad håller på att moderniseras och byggas ut. Fabege önskar ett matcafé för sina hyresgäster och presumtiva hyresgäster samt en vision om att öka liv och flöde till området genom caféverksamheten. Attenda genomförde en förstudie där syftet med cafét synligjordes, logistik, marknad och ekonomi genomlystes.

Uppdrag 6 - projekt gatuplan Haga Norra (2024)

Attenda medverkade i en projektgrupp gällande utveckling av kvarter Haga Norra som i skrivande stund håller på att uppbyggas.  Attendas roll var att ge råd och stöd gällande restaurangetableringar i området.

 

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »