Diligenta

Uppdrag 1
Förstudie med syfte att skapa beslutsunderlag i samband med hyresgästanpassning avseende köks/matsalsfunktionalitet, beskrivning av marknad, verksamhetens omfattning, ekonomi, kökets utformning i förhållande till ekonomi och behov samt möjliga drifts- och avtalsformer. 2006.

Uppdrag 2
Förstudie av potentiell restaurang-, konferens-, receptions- och caféverksamhet i Skandias f.d. huvudkontor på Sveavägen 44 i Stockholm. Fastigheten är ca 40 000 kvm och ska, förutom kontorshyresgäster även infatta en butiksgalleria, hotell och ett mindre antal lägenheter. Attendas uppdrag bestod i att finna affärsmöjligheter, dimensionering, bedöma hyresförmåga samt påvisa funktionella lösningar för att åstadkomma en levande och mötesbejakande miljö. 2010-2011

Uppdrag 3
Förstudie av befintlig restaurangverksamhet Sveavägen 20, Stockholm. Syftet med Attendas uppdrag var att ta fram underlag för en restaurangverksamhet som var anpassad till kontorshyresgästernas krav, behov och önskemål. I tillägg till detta önskade Diligentia även se över möjligheterna till en ökad lönsamhet och därmed högre hyresförmåga. 2011

Uppdrag 4
Rekrytering/Upphandling av restauratör till Sveavägen 20. Attenda svarade för hela processen från förslag på restauratörer, objektsbeskrivning, avtalsförslag, informationsmöten med restauratörer till överlämnande av utvärderingsrapport. 2011-2012

Uppdrag 5
Rekrytering/Upphandling av restauratör till Sveavägen 44. Attenda svarade för hela processen i likhet med ovanstående uppdrag med den skillnaden att uppdraget var betydligt mer omfattande och att restaurangverksamhetens slutliga utformning ännu inte fastställts. 2012-2013

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »