Carnegie

 

Uppdrag 1
Förstudie omfattande förutsättning för restauration vid flytt till ny fastighet. 2007

Uppdrag 2
Förstudie med syfte att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, affärsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar samt skapa underlag för beslut om upphandling alternativt omförhandling. 2011-2012

Uppdrag 3
Skriva avtalsförslag och budget inför kommande omförhandling med restauratör. Attenda deltog dessutom i förhandlingarna som kompetensstöd till Carnegie i faktafrågor. 2012

Uppdrag 4
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet. 2012

Uppdrag 5
Uppdatering av befintlig uppföljningsfil inför år 2013 samt anpassning till nya förutsättningar. 2012

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »