Bosön

Uppdrag 1

Förstudie (2017)

Attenda genomförde en förstudie 2017 av Bosöns samtliga hotell- och restaurangverksamheter inkl. hallverksamheter. Förstudiens syfte var - förutom verksamhetsspecifikt - att se hur Näringsliv och Idrott kan samsas utan att Bosön tappar sin identitet samt påvisa vilka ekonomiska konsekvenser olika viktningar mellan idrott och näringsliv fick.

Förstudien fastställde hotell- och restaurangverksamhetens omfattning, marknad, dimensionering, placering i fastighet och område, ekonomiska förutsättningar, affärsmöjligheter och hyresförmåga samt tänkbara avtalsupplägg samt genomlysning av nuvarande avtal.

Utöver detta genomlystes även Bosöns roll som idrottsdestination i Sverige samt dess samarbete med nuvarande operatör.

Uppdrag 2

Uppdragets syfte var att skriva ett avtalsutkast med gränsdragningslista. Attendas avtalstext tog stor hänsyn till de två förstudier som gjordes i ett tidigare skede - Attendas och Riksidrottsförbundets. Avtalets huvudsakliga syfte var att säkerställa idrotten som huvudmålgrupp på Bosön.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »