Borås Kongresshus

Borås Kongresshus byggs mitt i stadens campusområde - vid Akademiplatsen - med studentbostäder, Simonsland och stadskärnan i direkt närhet. Huset kommer att bli ca 9 000 kvm stort och kommer att bestå av delar från gamla Folkets Hus.

Uppdrag 1

Förstudie omfattande Borås Kongresshus 25 tal konferenslokaler inkluderat hörsal med plats för 1 000 personer samt produktionskök.Förstudien innehåller bakgrund och mål, Fastighetens förutsättningar, kongress- och konferensmarknaden, ekonomiska förutsättningar och tänkbara avtalsformer. 

 

Uppdrag 2

Upphandling av Operatör för totala kongress- och konferensverksamheten i Borås Kongresshus. Här gällde det att hitta en operatör som kan drifta fastigheten och samtidigt vara duktigt på införsäljning av nya konferens- och evenemangsbeställningar. Upphandlingen var en s.k. LUK (Tjänstekoncession).

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »