Borås Arena

 

Borås arena

Uppdrag 1 - Förstudie - Restaurangverksamheten (2017)

Efter drygt 10 år av arenadrift har det blivit tydligt att Arenan saknar komfortabla möjligheter till mat, möten och dryck.Uppdragsgivaren har därför tagit fram ett förslag till ombyggnation av VIP-området och allmän restaurang.

Attenda fick i uppdrag att skriva en förstudie där fokus var restaurangverksamhetens förutsättningar och möjligheter att bedriva verksamhet även på dagar utan matcher. Även logistik, koncept och kökets kapacitet genomlystes.

Uppdrag 2 - Arenan (2021)

Borås stad vill utveckla stadens norra del till en idrottshubb - ett landmärke för sport, träning och fritid, med Arenan som centrum.

Förstudiens syfte var att utreda huruvida arenan kan bli en del av Borås och inte bara vara en solitär funktion, Elfsborgs roll i arenan samt hur vakanta ytor kan nyttjas och utvecklas till gagn för Elfsborg, övriga idrottsföreningar samt borås kommuninvånare.

Uppdrag 3 - Arenans kiosker (2022)

Attenda utarbetade två olika typer av kiosker med betallösningar för att klara försäljning under all tid som publik befinner sig på arenan. Detta gjordes tillsammans med köksarkitekt och betalsystemsleverantör.

Uppdrag 4 - Avtal (2023)

Attenda formulerade avtalsutkast för kommande restaurangetablering. I avtalet stipulerades b l a hyresförhållande, uppdragskrav samt olika gränsdragningsfrågor.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »