Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastighet
Uppdrag 1
Förstudie med syfte att fastställa affärsmöjligheter, avtalsformer, dimensioner, kontorshyresgästerna krav på utbud och övriga förutsättningar för restaurang- och konferensverksamheterna i Bonnierhuset på Torsgatan 21 och Bonniers Konsthall. 2012

Uppdrag 2
DNEX, Kista. Framtagande av avtalsförslag och genomgång av verksamhetens förutsättningar, med anledning av ändrad avtalsform och omförhandling med befintlig restauratör. 2013

Uppdrag 3
Upphandling av restauratör till Bonnierhuset. Stort intresse från branschen och vinnande anbud (Magnus Bergh, tidigare utvecklingsansvarig inom F-12 gruppen) inkluderade fine dining, bordsserverad lunch, street food, bageri, take away butik, café och bistro samt omfattande intern catering. 2014

Uppdrag 4
Stöd till Uppdragsgivaren i ombyggnadsprocessen. Attenda tog även rollen som kravställare gentemot restauratören inför driftsstart samt var delaktig i tillfällig rekrytering för drift av Bistro och intern catering tills ombyggnationen av kök och matsalar var genomförd. 2014-15

Uppdrag 5
Upphandling av betalsystem med syfte att minska kontanthanteringen, korta ner betaltiderna samt förenkla beställningsprocesserna både vid intern catering och i samband med lunch. Vinnande anbud bedömdes dels kunna uppfylla samtliga kriterier, dels var man villig att tillsammans med Uppdragsgivaren vidareutveckla systemet. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »