Atlas Copco

Atlas Copco

Uppdrag 1
Förstudie omfattande Atlas Copcos tre företagsrestauranger i Örebro. Behov, ekonomiska förutsättningar, nuvarande hantering, förbättringspotential och tänkbara avtalsformer, var grunduppdraget. Då det visade sig att en av restaurangerna var underdimensionerad, både för nuvarande behov och företagets mål för antalet lunchgäster, kom uppdraget även att omfatta dimensionering av matsalar. 2009-2010

Uppdrag 2
Upphandling av restauratör till tre (3) företagsrestauranger i Örebro, inklusive kaffeautomatservice, representation samt måltidsservice till mötesrum, kontors- och fabrikslokaler. Före och i samband med upphandlingen genomfördes en omfattande ombyggnation av matsal och tagningstorg till huvudrestaurangen, vilket var föranlett av ovanstående förstudie. 2010-2011

Uppdrag 3
Mall för månatlig uppföljning av verksamheten, både med avseende på ekonomi och kvalitet samt genomgång och förslag på justering av restauratörens budget för kommande avtalsår. 2012

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »