Ängelholms kommun - Stortorget

Ängelholms kommun

Uppdrag 1 (2020)

Attenda genomförde förstudie gällande eventuell restaurangbyggnation på Ängelholms stortorg. Kommunens vision var att en Resturangverksamhet kan bidra till att få mer liv på torgområdet.  Uppdragets kärnfråga var hur en byggnation av restaurangverksamhet  ekonomiskt kan påverka övriga restauratörer i stadskärnan samt vilken ekonomi, hyresförmåga tänkbar inriktning en restaurangverksamhet kan förväntas få. Även årstidernas påverkan på en eventuell verksamhet beslystes. Attenda rekommenderade b. la. att en destinationsutvecklingsplan bör upprättas, för att på så vis få ett så bra överblick över torgets framtid som möjligt. Attenda fastslog att Restaurangverksamhet är en funktion bland många för att få ett livfullt och lyckat torg.  

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »