Anders Bodin Fastigheter

Uppdrag 1

Förstudie 2016
Syftet med Restaurangverksamheten var att skapa en ny restaurangverksamhet,
som ska tillföra något nytt och spännande samt komplettera Fastigheten, torget
och övriga verksamheter i Alviksområdet. Attenda genomförde en förstudie där koncept, ekonomi och genomlysning av marknaden var huvudingredienserna. 

Uppdrag 2

Rekrytering av restauratör. Attenda skrev anbudsunderlag samt utkast till ett uppdrags- tillika lokalhyresavtal. Genomförde visningar och hade kontakt med ett femtontal intressenter under anbudsprocessen. Valet föll slutligen på Melanders.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »