Åhléns

åhlens

Uppdrag 1
Åhléns city, Stockholm. Ekonomisk analys av nuvarande restaurangverksamhet, kalkyl för fyra (4) alternativa restaurangkoncept på plan 2 samt avtalsförslag. 2013

Uppdrag 2
Fokusering på ekonomi och avtal vid projektering av nytt restaurangkoncept. Stöd till projekteringsgruppen inför nyetablering. 2014

Uppdrag 3
Konsultstöd i framtagandet av underlag och ansökan om serveringstillstånd för alkohol till caféverksamheterna i Åhléns City (Stockholm) och Åhléns i Uppsala. 2015

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »