ABB

ABB

Uppdrag 1

Upphandling av restauratör till ABB:s kontorshus i Häggvik utanför Stockholm. Detta med anledning av en ny och dominerande hyresgäst i fastigheten. Upphandlingen omfattade drift av restaurangverksamheten, intern catering samt övrig måltidsservice till hyresgästens ca 600 anställda. 2005.

Uppdrag 2

Attenda genomförde en ekonomisk analys av pågående verksamhet. Detta för att fastställa ömsesidigt relevanta förutsättningar för uppdragsgivare och uppdragstagare, med hänsyn till de förändringar som skett sedan avtalsstart, 2008.

Uppdrag 3

Rekrytering av restauratör till ABB:s fastighet i Häggvik. Upphandlingen omfattade drift av restaurangverksamheten, intern catering samt övrig måltidsservice till hyresgästens ca 600 anställda. 2008 - 09.

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

4 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »