Anders Bubb

Om Anders Bubb

Sedan 1985 har jag arbetat praktiskt och teoretiskt inom mat- och mötesbranschen, dels som egen företagare och dels som anställd.

Erfarenhets- och kunskapsbanken har under åren fyllts på genom arbete inom företagsrestauranger, finedining,- hotell,-och caféverksamhet, fest- och bröllopsarrangemang, underhållningsbranschen och i butik.

Jag har sedan 1991 haft ledande positioner inom restaurang, hotell, nöje och butik med ansvar för övergripande strategiska, kvalitativa, personal, avtal och ekonomiska frågor. Sedan 2013 driver jag egen konsultverksamhet.

"Fortfarande - efter över 37 år i skrået - får jag dagligen nya värdefulla kunskaper från denna spännande bransch!"

Jag är utbildad inom ekonomi, hotell- och restaurang, offentlig upphandling, projektledning, hyresjuridik samt ledarskap.

Min drivkraft är att ständigt vara uppdaterad, lära mig nytt och öka på kunskapsbanken, för att sedan dela med mig av dessa till mina uppdragsgivare - tillsammans skapar vi bästa möjliga resultat!