Anders Bubb

Om Anders Bubb

Sedan 1985 har jag arbetat praktiskt och fått teoretisk erfarenhet inom mat- och mötesbranschen som egen företagare och anställd. Erfarenhets- och kunskapsbanken har byggts upp under arbetsåren i företagsrestauranger, finedining,- hotell,-och caféverksamhet, fest- och bröllopsarrangemang, underhållningsbranschen och i butik. Jag har under många år haft ledande positioner inom restaurang, hotell, nöje och butik med ansvar för övergripande strategiska, kvalitativa, personal och ekonomiska frågor. 

Min drivkraft är att ständigt vara uppdaterad, lära mig nytt och öka på kunskapsbanken, för att sedan dela med sig av dessa till min uppdragsgivare.

"Fortfarande - efter över 35 år i skrået - får jag dagligen nya värdefulla kunskaper från denna spännande bransch!"

Jag är utbildad inom ekonomi, hotell- och restaurang, offentlig upphandling, projektledning, hyresjuridik samt ledarskap.

Tillsammans skapar vi bästa möjliga resultat!