Anders Bubb

Anders har sedan 1985 praktisk och teoretisk erfarenhet inom mat- och mötesbranschen som egen företagare och anställd. Erfarenhets- och kunskapsbanken har byggts upp under arbetsåren i företagsrestauranger, finedining,- hotell,-och caféverksamhet, fest- och bröllopsarrangemang och i butik. Anders har under många år haft ledande positioner inom restaurang, hotell och butik med ansvar för övergripande strategiska, kvalitativa, personal och ekonomiska frågor. 

Anders drivkraft är att ständigt vara uppdaterad, lära sig nytt och öka på kunskapsbanken, för att sedan dela med sig av dessa till sin Uppdragsgivare.

"Fortfarande - efter över 35 år i skrået - får jag dagligen nya värdefulla kunskaper från denna spännande bransch!"

Anders är utbildad inom ekonomi, hotell- och restaurang, offentlig upphandling, hyresjuridik samt ledarskap.

Tillsammans skapar vi bästa möjliga resultat!

Om Anders Bubb