Om Attenda

Attenda startades 2002 då man insåg att fastighetsägare, större bolag, destinationer samt stat och kommun, behövde hjälp med komplexa restaurang- och konferensrelaterade frågor. 

Attenda har alltsedan dess, varit behjälplig med t. ex. stöd vid byggnationer och inredning, dags för ny upphandling (privat, LOU eller LUK), önska byta operatör, genomlysa huruvida operatören går i takt med egna värderingar och varumärke, skapa mervärde till fastigheten genom att bli en destination och/eller besittningsrätts- och avtalsfrågor.

Sedan starten har ett 100-tal olika beställare fått hjälp med förstudier, upphandlingar, ekonomiska analyser, avtalsfrågor och andra restaurang- och konferensrelaterade frågor. Många av dessa har återkommit genom åren för att få mer hjälp.

Attenda har genom åren skaffat sig en gedigen erfarenhet från uppdrag åt näringsliv, stat och kommuner.

Attenda har ett stort nätverk av olika operatörer och leverantörer och/eller konsulter såsom; arkitekter, jurister, scenografer, projektledare, storkökskonsulter, kontorskonsulter, ljudkonsulter, betal- och bokningssystemsleverantörer m fl.

 

Varför anlita Attenda?

Hur vi jobbar

 • Kund- och objektsanpassat
 • Utifrån-in perspektiv
 • Örat mot trender och strömningar
 • Stort leverantörs- och operatörsnätverk
 • Fokus på beställarens varumärke
 • Stödjande och rådgivande - kompetensförstärkande
 • Ger innovativa förslag och rekommendationer

Vad vi skapar

 • Förstudier som beslutsunderlag
 • Upphandlingsdokument och/eller anbudsunderlag
 • Kravställan och medverkan vid byggprojektering och inredningsfrågor
 • Avtalsutkast och branschspecifika gränsdragningslistor
 • Ekonomiska rapporter
 • Genomlysning av befintliga avtal
 • Win-win mellan operatör och beställare
 • En verksamhet som går i takt med varumärket

Vad vi är

 • Branschneutrala
 • Lång erfarenhet och bred kompetens
 • Inspirerande
 • En lönsam investering

 

 

Om Attenda Restaurangkonsult