Om Attenda

Attenda startades 2002 då man insåg att fastighetsägare, större bolag, publika destinationer, föreningar samt stat och kommun, behövde hjälp med komplexa restaurang- och destinationsrelaterade frågor. 

Attenda har alltsedan dess, varit behjälplig med t. ex. stöd vid byggnationer och inredning, dags för ny upphandling (privat, LOU eller LUK), önska byta entreprenör, säkerställa att entreprenören går i takt med uppdragsgivarens värderingar och varumärke, skapa mervärde till fastigheten, destinationsarbete samt besittningsrätts- och avtalsfrågor.

Sedan starten har ett 100-tal olika beställare fått hjälp med förstudier, upphandlingar, ekonomiska analyser, formulera avtal och andra restaurang- och destinationsrelaterade frågor. Många av dessa har återkommit genom åren för att få mer hjälp.

Attenda har genom åren skaffat sig en gedigen erfarenhet från uppdrag åt näringsliv, föreningar, stat och kommuner.

Attenda har ett stort nätverk av olika entreprenörer, leverantörer och konsulter inom; servicebranschen, destinationsarbete, arkitektur, juridik, scenografi, projektledning, konsultation inom storkök, kontor, ljud och ljus samt betal- och bokningssystem m fl.

Uppdragen är alltifrån museum, arenor, forskning, campusområde, byggbolag, träningsanläggningar, torg, kongresshus, golfklubb, stadshus, huvudkontor, äldreboende och teater- och konserthus. 

Varför anlita Attenda?

Hur vi jobbar

 • Kund- och objektsanpassat
 • Utifrån-in perspektiv
 • Projektbaserat
 • Programledning (säkerställer konceptet åt uppdragsgivaren) 
 • Örat mot trender och strömningar
 • Stort leverantörs- och entreprenörsnätverk
 • Fokus på beställarens varumärke
 • Stödjande, coachande och rådgivande - kompetensförstärkande
 • Ger innovativa förslag och rekommendationer - nya idéer

Vad vi skapar

 • Förstudier som beslutsunderlag
 • Upphandlingsdokument och/eller anbudsunderlag
 • Inkluderande mötesplatser
 • Mikrodestinationer
 • Avtalsutkast och branschspecifika gränsdragningslistor
 • Ekonomiska rapporter
 • Genomlysning av befintliga avtal
 • Formulering av nya avtal - uppdrags-, tjänste- och hyresavtal
 • Win-win mellan operatör och beställare
 • En verksamhet som går i takt med varumärket

Vad vi är

 • Branschneutrala
 • Lång erfarenhet med bred praktisk kompetens
 • Utbildade
 • Inspirerande
 • Pushande och motiverande
 • En lönsam investering

 

 

Om Attenda Restaurangkonsult