Kommande uppdrag

Restaurangverksamhet - Solna stad

Upphandling - Preliminärt Q1, 2024

Driftstart - preliminärt Q3, 2024

 • Mellanstor restaurang
 • Ca 140 sittplatser + uteservering
 • Caféverksamhet
 • Representation
 • Intern catering
 • Öppen mot extern marknad
 • Egen risk-avtal

Caféverksamhet - Hammarby Sjöstad

Upphandling - preliminärt Q1-2, 2024

Driftsstart - preliminärt Q4, 2024

 • Publik matcafé
 • Ca 60-70 sittplatser + uteservering
 • Intern catering
 • Avtalsform ej klart

Restaurangverksamhet - Haga, Solna

Upphandling - preliminärt Q2, 2024

Driftsstart - preliminärt Q1, 2025

 • Publik restaurang - pizzeria
 • Ca 50-60 sittplatser + uteservering
 • Avtalsform ej klart

Stor restaurangverksamhet - Solna stad

Upphandling - preliminärt Q1-2, 2024

Driftsstart - preliminärt Q1 - 2025

 • Stor restaurang i multitennant byggnad
 • Ca 400-500 sittplatser + uteservering
 • Café
 • Uteservering
 • Representation
 • Intern catering
 • Öppen mot extern marknad
 • Egen risk-avtal

Stor restaurangverksamhet - Södra Stockholm

Upphandling - preliminärt Q3, 2024

Driftsstart - preliminärt Q1 - 2025

 • Stor restaurang i komntorstätt område
 • Drygt 500 sittplatser + uteservering
 • Café
 • Representation
 • Intern catering
 • Öppen mot extern marknad
 • Egen risk-avtal

Restaurangverksamhet - Huddinge kommun

Upphandling - Q1-Q2, 2024

Driftstart - preliminärt Q2, 2025

 • Stor restaurang i kontorsbyggnad - under uppbyggnad
 • Ca 250 sittplatser + uteservering
 • Intern catering
 • Representation
 • Öppen mot extern marknad
 • Egen risk-avtal

Väderstad AB - Mjölby kommun

Upphandling - preliminärt Q1, 2025

Driftstart - preliminärt Q3, 2025

 • Stort restauranguppdrag (endast intern) 
 • Ca 200 sittplatser + uteservering
 • Intern catering
 • Representation
 • Management Fee-avtal
 • För mer information om Väderstad AB - www.vaderstad.se

Kulturellt område - Stockholms län

Upphandling - datum ej klart

 • Matcafé - Avtalsform ej klart
 • Ca 50 sittplatser + uteservering
 • Eventverksamhet
 • Publik destination

Kafé - Västra Stockholm

Upphandling - datum ej klart

 • Kafé - Avtalsform ej klart
 • Ca 40-50 sittplatser + uteservering
 • Eventverksamhet
 • Publik destination

Restaurangverksamhet - Huddinge kommun

Upphandling - ej klart

 • Mellanrestaurang i kontorsbyggnad - under uppbyggnad
 • Intern catering
 • Öppen mot extern marknad

Restaurangverksamhet - Skåne

Offentlig upphandling - ej klart

 • Mellanrestaurang i publik byggnad
 • Intern catering
 • Öppen mot extern marknad