Salladsrätt

Om Attenda

Attenda startades 2002 då man insåg att fastighetsägare, större bolag, publika destinationer, föreningar samt stat och kommun, behövde hjälp med komplexa restaurang- och destinationsrelaterade frågor.

Attenda har alltsedan dess, varit behjälplig med t. ex. stöd vid byggnationer och inredning, dags för ny upphandling (privat, LOU eller LUK), önska byta entreprenör, säkerställa att entreprenören går i takt med uppdragsgivarens värderingar och varumärke, skapa mervärde till fastigheten, destinationsarbete samt besittningsrätts- och avtalsfrågor.

Sedan starten har ett 100-tal olika beställare fått hjälp med förstudier, upphandlingar, ekonomiska analyser, formulera avtal och andra restaurang- och destinationsrelaterade frågor. Många av dessa har återkommit genom åren för att få mer hjälp.


Läs mer

Våra tjänster

Attenda erbjuder tjänster som underlättar för er som beställare att ta kloka och genomtänkta beslut. Vidare lotsar Attenda er genom den - många gånger - komplexa processen från förstudie till upphandling parallellt med byggtekniska frågor.

Vårt arbete ligger i att skapa ett stabilt förhållande mellan beställare och entreprenör. Vi kompetensförstärker er som beställare i dessa processer med syfte att skapa påtagliga mervärden samt säkerställa ert varumärke.

Våra kunder hittar vi i publika destinationer, byggföretag, föreningar, hos framsynta fastighetsägare och förvaltare, kommuner samt myndigheter. Men lika ofta är det ett företag med egen restaurang- och/eller destinationsverksamhet som inte har tid eller möjligheter att hantera dessa frågor.

Läs mer om våra tjänster inom:


Läs mer
Attenda verksamhet
Attenda verksamhet

Våra tjänster

Attenda erbjuder tjänster som underlättar för er som köpare att ta kloka och genomtänkta beslut. Vårt arbete ligger i gränssnittet mellan våra uppdragsgivare och den externa restauratören. Vi kompetensförstärker köparen i dessa processer med syftet att skapa påtagliga mervärden. Våra kunder finns bland byggföretagen, hos framsynta fastighetsägare och förvaltare, men lika ofta är det ett företag med egen personalrestaurang som varken har tid eller kompetens att hantera dessa frågor.


Läs mer
Sallad

Tidigare projekt

Vill du veta mer om våra pågående projekt eller få referenser avseende avslutade projekt? Läs mer.


Läs mer
Sallad

Tidigare projekt

Vill du veta mer om våra pågående projekt eller få referenser avseende avslutade projekt? Läs mer.


Läs mer