Förstudie

En förstudie kan ha många ansikten. Uppdraget kan vara en enkel kalkyl eller en genomgripande analys. I en byggprocess är det en klar fördel att ta in Attenda i ett tidigt skede. 

Som exempel har vi:

  • Hjälpt uppdragsgivaren värdera behovet av en restaurang- och konferensverksamhet i fastigheten.
  • Gjort konsekvensanalyser vid förändringar.
  • Beräknat och analyserat företagets totalkostnader för restaurangverksamheten och eventuella lunchförmåner.
  • Beräknat operatörens hyresförmåga
  • Genomlyst flöden och logistik i fastigheten 
  • Tagit fram operatörs- och konceptprofil som passar uppdragsgivarens grundvärderingar
  • Utfört marknadsanalyser och beskrivit förutsättningarna för restauration i ett givet område.

 

Förstudie vid upphandling av restaurang- och mötestjänster