Avtalsanalys

Vid en avtalsanalys ser vi över nuvarande verksamheter och gör en bedömning av gällande avtal inför en omförhandling, eller för att värdera behovet av en ny upphandling.

En analys av en pågående entreprenad är ett enkelt och effektivt sätt att värdera sin affär.  

Frågor som kan uppstå är t. ex.

Ska hyran upp eller ner, är avtalsformen rimlig,är det rätt operatör i uppdraget?
Hur gör man när operatören har indirekt besittningsskydd och en förändring behövs?
Hur ska vi få in vårt hållbarhetsarbete i restaurangverksamheten?

 

Avtalsanalys vid omförhandling av restaurangentreprenad