Verksamhet

Attenda erbjuder tjänster som underlättar för er som uppdragsgivare att ta kloka och genomtänkta beslut. Vidare lotsar Attenda er genom den - många gånger - komplexa processen från förstudie till upphandling. 

Vårt arbete ligger i att skapa ett stabilt förhållande mellan uppdragsgivare och extern operatör. Vi kompetensförstärker er som uppdragsgivare i dessa processer med syfte att skapa påtagliga mervärden samt säkerställa varumärke.

Våra kunder hittar vi i byggföretagen, hos framsynta fastighetsägare och förvaltare.Men lika ofta är det ett företag med egen restaurang och/eller konferensverksamhet som inte har tid eller möjligheter att hantera dessa frågor.

 

Verksamhet Attenda mötes- och restaurangkonsult