Folkhälsomyndigheten

Uppdrag 1

Attenda var uppdragsgivaren behjälplig i frågor gällande rättsprocess

Uppdrag 2

Inför en stor förändring av kontorsplatser i Fastigheten genomförde Attenda en förstudie med fokus på en Restaurangverksamhet som ska fungera som en mötesplats mellan avdelningar och personal inom myndigheten. Stort fokus lades på att skapa en trivsam Restaurangverksamhet som kan fungera under hela dagen samt vara flexibel vid t. ex. stora möten. Myndigheten har frekventa möten i Fastigheten vilka behöver snabb, effektiv service med förtäringsmöjligheter. 

Uppdrag 3

Attenda genomförde en direktupphandling av interimsleverantör  för att säkerställa att anställda får möjlighet till förtäring under tiden ombyggnation och ny upphandling av Restauratör genomförs.

3 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »

3 uppdrag

Läs mer »

2 uppdrag

Läs mer »

1 uppdrag

Läs mer »