Om Attenda

Attenda startades 2002 då man insåg att fastighetsägare, större bolag samt stat och kommun behövde hjälp med komplexa restaurang- och konferensrelaterade frågor. 

Det kan t. ex. gälla nybyggnationer, dags för ny upphandling (privat, LOU eller LUK), önska byta operatör, genomlysa huruvida operatören går i takt med egna värderingar och varumärke, skapa mervärde till fastigheten genom att bli en destination och/eller besittningsrätts- och avtalsfrågor.

Sedan starten har ett 100-tal olika uppdragsgivare fått hjälp med förstudier, upphandlingar, ekonomiska analyser, avtalsfrågor och andra restaurang- och konferensrelaterade frågor. Många av dessa har återkommit genom åren för att få mer hjälp.

Attenda har erfarenhet av både privata rekryteringar och offentliga upphandlingar.

Attenda har ett stort nätverk av operatörer, arkitekter, jurister,  projektledare, storkökskonsulter, ljudkonsulter, betal- och bokningssystemsleverantörer m fl.

Varför anlita Attenda?

Hur vi jobbar

 • Kund- och objektsanpassat
 • Utifrån-in perspektiv
 • Stort leverantörs- och operatörsnätverk
 • Fokus på Uppdragsgivarens varumärke
 • Stödjande och rådgivande
 • Ger innovativa förslag och rekommendationer

Vad vi skapar

 • Beslutsunderlag
 • Win-win mellan Operatör och Uppdragsgivare
 • En verksamhet som går i takt med varumärket
 • Branschspecifika gränsdragningar

Vad vi är

 • Branschneutrala
 • Lång erfarenhet och bred kompetens
 • En lönsam investering

 

 

Om Attenda Restaurangkonsult